Hy logo suomeksi

Tutkimustietoa sikojen virikkeistä

"Uusia virikeinnovaatioita sikaloille" -tutkimus
Suomeksi
På svenska
In English

Etusivu Miksi virikkeitä? Viriketutkimus Taloudellinen kannattavuus Yhteystiedot

Olki Tuore puu Sisalköysi Muoviputki Metalliketju Muita materiaaleja

"Uusia virikeinnovaatioita sikaloille" -tutkimushanke toteutettiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2012-2013. Tutkimuksen tarkoituksena oli testata, minkä verran sikojen hännän- ja korvanpurentaa voi vähentää karsinaan annettavilla esineillä ja missä määrin niistä on hyötyä sikojen luontaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisessä.

Hankkeen aikana sekä testattiin jo käytössä olevia virike-esineitä että kehitettiin ja testattiin uusia. Pääpaino oli sellaisissa materiaaleissa ja niiden käyttötavoissa, jotka olisivat sikatiloilla helppoja valmistaa suurinakin erinä. Päätavoite oli etsiä kustannus-hyötysuhteeltaan mahdollisimman hyviä ratkaisuja sikaloihin, joissa on osa- tai kokoritilälattiat.

Näille sivuille on koottu tutkimuksen tärkeimmät tulokset, käytännön tietoa eri materiaaleista sekä toimivimmiksi osoittautuneiden esineiden valmistusohjeita. Toivomme, että sivustosta on hyötyä sianlihantuottajille, neuvojille ja muille sika-alalla työskenteleville.

Sikoja pureskelemassa puuta